Διαχειριστείτε την ενέργεια, ένα Απαραίτητο σήμερα


Εταιρείες ξυπνήστε, η εξοικονόμηση βρίσκεται κάτω από τη μύτη σας! Το κλειδί είναι η διαχείριση της ενέργειας στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων. Ειδικά σήμερα με την αύξηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Τι μπορεί να κάνει μια εταιρεία για να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας της;

Γνωρίζετε πραγματικά τι γίνεται στην επιχείρησή σας;

Η διαχείριση της ενέργειας ξεκινά από ένα πολύ σημαντικό βήμα: την κατανόηση του τι και πώς η ενέργεια καταναλώνεται στα γραφεία. Για να επιτύχει, μια επιχείρηση έχει δύο επιλογές: να κάνει μια ενεργειακή διάγνωση με εσωτερικούς πόρους διαθέτοντας ένα μέρος του προσωπικού για το έργο αυτό ή να βασίζεται σε εξωτερικές υπηρεσίες. Η πρώτη λύση δίνει τη δυνατότητα να αφιερώσει η εταιρεία δικό της προσωπικό το οποίο στη συνέχεια θα συνειδητοποιήσουν καλύτερα τη μεγάλη εικόνα και αποφεύγεται η προσφυγή σε επιπλέον κόστος. Η δεύτερη λύση θα κοστίσει στην εταιρεία, αλλά επιτρέπει να λάβει μια επαγγελματική διάγνωση από ειδικό της ενέργειας ο οποίος έχει την τεχνογνωσία.

Η διάγνωση αυτή επιτυχαίνει, ώστε η εταιρεία αποκτά:

 • Λεπτομερής λίστα των εξοπλισμών που καταναλώνουν ενέργεια,
 • Προσδιορισμό για κάθε εξοπλισμό ή κατηγορία εξοπλισμού τους παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση,
 • Μία βάση για το προγραμματισμό των απαραίτητων ενεργειών, αφού γίνει συλλογή πραγματικών στατιστικών στις εγκαταστάσεις της εταιρείας για μία συγκεκριμένη περίοδος (χρόνος ανά ημέρα της χρήσης του εξοπλισμού, αριθμό υπαλλήλων, etc.)

Στο τέλος της διαγνωστικής περίοδος, η εταιρεία πρέπει να έχει μία καθαρή εικόνα της κατανάλωσης, των παραγόντων που την επηρεάζουν και που μπορούν να πραγματοποιηθούν ενέργειες για την αριστοποίηση τους. Ο στόχος είναι να μειωθεί η κατανάλωση της ενέργειας χωρίς να επηρεάζεται τόσο η μακροπρόθεσμη αποδοτικότητα και ποιότητα όσο το περιβάλλον των εργαζομένων. Η καλυτέρευση των συγκυρίων εργασίας είναι ένα βασικό και απαραίτητο στόχο για όλες τις εταιρείες.

Αφού προσδιορίστηκε και εγκρίθηκε ένα πλάνο, οι ενέργειες πρέπει να εφαρμοστούν αλλά επίσης και να παρακολουθούνται καλά ώστε να επιβεβαιώνεται ότι φέρνουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Όμως, τίποτα δεν μπορεί να πετύχει σωστά να οι εργαζόμενοι δεν είναι σωστά πληροφορημένοι ή/και εκπαιδευμένοι.

Με τα σωστά επιχειρήματα, ο καθένας μπορεί να πειστεί

Μία εταιρεία είναι “η οποιαδήποτε ένωση προσώπων Φυσικών ή Νομικών προς επίτευξη κάποιου κοινού σκοπού.” (Ορισμός της Βικιπαίδειας http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1). Αυτό υποδηλώνει ότι καμία ενέργεια δεν μπορεί να εφαρμοστεί σωστά χωρίς να είναι ενημερωμένοι / προετοιμασμένοι οι υπάλληλοι. Για κάθε επιχείρηση  που επιθυμεί να εφαρμόσει ένα αποδοτικό πλάνο διαχείρισης ενέργειας, πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι οι υπάλληλοι:Green Behavior at work

 • Κατάλαβαν το πλαίσιο και το λογική της διαχείρισης ενέργειας,
 • Συνειδητοποιούν και εντοπίζουν τους βασικούς παράγοντες που είναι πηγή εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα τους,
 • Προσδιορίζουν τα εργαλεία και τη μέθοδο για να δουλεύουν πιο πράσινα,
 • Έχουν κίνητρα για να υιοθετήσουν πιο πράσινη συμπεριφορά στο χώρο εργασίας.

Διαφάνεια σχετικά με τους στόχους της Διοίκησης προς τους εργαζόμενους είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης και συμμετοχής τους. Η πληροφόρηση των υπαλλήλων πριν ξεκινήσουν και κατά τη διάρκεια των έργων, η εκπαίδευσή τους και η σωστή τακτική επικοινωνία των πολιτικών θα εξασφαλίσει γρήγορα και αποδοτικά αποτελέσματα.

Σκέψου πράσινα πράξε πράσινα

Η διάγνωση επιτρέπει το προσδιορισμό των εξοπλισμών που υπέρ-καταναλώνουν ενέργεια. Υπάρχουν αρκετούς τρόπους για να δρα μια εταιρεία στον εξοπλισμό της. Παρακάτω κάποιες ιδέες (αυτές μπορούν να αλλάζουν ανάλογα με την εταιρεία και τη δραστηριότητά της):

 • Εγκατάσταση φωτιστικά συστήματα με ανιχνευτές κίνησης (Η MyPlanet έχουν εγκαταστήσει ανιχνευτές κίνησης σε όλο το κτήριο τους και είναι αρκετά ευχαριστημένοι). Με αυτή τη τεχνολογία, όταν υπάλληλοι φεύγουν από κάποιο χώρο τα φώτα θα σβήσουν αυτόματα, και έτσι τέρμα τα «Αχ,… ξέχασα να σβήνω τα φώτα!»
 • Αντικατάσταση (απευθείας ή σταδιακά) των εκτυπωτών, υπολογιστών ή όποια άλλοι συσκευή με μία πιο πράσινης τεχνολογίας (ένα laptop καταναλώνει 50% με 80% λιγότερη ενέργεια από ένα σταθερό, κλπ.). Τα κύρια πιστοποιητικά για εξοπλισμό είναι το Ecolabel (http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/) ή το Energy Star (http://www.energystar.gov/).Πινακα ετήσιας κατανάλωσης εξοπλισμού γραφείου
 • Το Χειμώνα, ρυθμίζοντας το καλοριφέρ από 20°C στα 19°C μειώνει την κατανάλωση μέχρι και 7%.
 • Αναδιοργανώνοντας εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες για την βελτιστοποίηση της διαχείρισης ενέργειας (εταιρείες μεταφορών: ανάπτυξη σχεδίου βελτιστοποίησης διαδρομών).
 • Ενσωμάτωση «πράσινων» κριτηρίων στις διαδικασίες αγορών της εταιρείας.

Όπως φαίνεται, μία πράσινη κουλτούρα επιχείρησης μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς υποχρεωτικά μεγάλες επενδύσεις ή δύσκολες αλλαγές. Το πιο σημαντικό είναι να καταλάβει η διοίκηση πως λειτουργεί/δραστηριοποιείται η επιχείρηση και να λαμβάνει υπόψη τους εργαζόμενους όταν αποφασίζονται οι καινούργιοι στόχοι. Βέβαια, η επένδυση σήμερα φέρνει εξοικονομήσεις και κέρδη στο μέλλον.

Είσαστε για … ανανεώσιμες πηγές ενέργειας?

Παρόλο που η Ελλάδα περνάει δύσκολη οικονομική περίοδος, δεν είναι η καλύτερη λύση να αποφύγει μία εταιρεία να κάνει επενδύσεις (όταν η χρηματοδότηση είναι δυνατόν). Εξ ορισμού, μια επένδυση θα αποδώσει στο μέλλον, παράλληλα η διαχείριση με μακροπρόθεσμοι στόχοι πυλώνα για την αειφόρο ανάπτυξη. Επενδύοντας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορεί να παρέχει πραγματικό όφελος για μια επιχείρηση, ειδικά στο μέλλον, όταν γίνει παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας. Στην Ελλάδα, δεν υπάρχει καμία πραγματική βοήθεια της κυβέρνησης για τέτοιους είδους επένδυσης και όλο το σύστημα είναι οργανωμένο γύρω από τις τράπεζες και τους φορείς του τομέα πράσινης ενέργειας (εταιρείες εγκατάστασης/παραγωγής φωτοβολταϊκών, κλπ.). Οι φορείς συνήθως μεσολαβούν ανάμεσα από τις εταιρείες, ο φορέας παροχής ενέργειας, τις τράπεζες και τα σχετικά θεσμικά όργανα για τα νομικά ζητήματα (απόκτηση άδειας, όταν χρειάζεται). Οι φορείς παροχής ενέργειας προτείνουν συνήθως τις ακόλουθες υπηρεσίες: αξιολόγηση της ανάγκης και πρόταση της κατάλληλης εγκατάστασης, υποστήριξη για την απόκτηση των απαραίτητων δικαιωμάτων / αδειών, υποστήριξη για την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης χρηματοδότησης, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση.

Η Bleneraida μπορεί να σας βοηθήσει σε αυτή την άσκηση, μην διστάζετε να επικοινωνήσετε μαζί μου εδώ.

Advertisements

Μια σκέψη;

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s