90 Εταιρείες Υπεύθυνες Για 2/3 των Διεθνών Εκπομπών Αερίου Θερμοκηπίου


Κάποιες στατιστικές αξίζουν τη προσοχή μας και ειδικά όταν επιτρέπουν το διαφωτισμό και παρουσιάζουν την πραγματική εικόνα μιας ιστορίας που απασχολεί όλο τον κόσμο. Σήμερα λοιπόν έχουμε (οι άνθρωποι, τα κράτη και οι επιχειρήσεις) στη διάθεσή μας ένα δυνατό εργαλείο. Ένα εργαλείο με τον οποίο μπορούμε να έχουμε την πραγματική εικόνα των υπευθύνων των περισσότερων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (ΑΘ) από 1971. Αναμφισβήτητα όλοι πρέπει να συμμετέχουμε στην αλλαγή και να αγκαλιάσουμε έναν τρόπο ζωής με ουδέτερο αποτύπωμα του άνθρακα, αλλά παράλληλα θα πρέπει να ΤΟΥΣ αλλάξουμε. Κάθε χρόνο, δισεκατομμύρια τόνοι αερίου καίγονται, μια διαδικασία που ονομάζεται καύση, επειδή οι εκμεταλλεύσεις τους δεν είναι κερδοφόρες. Σε αυτή τη διαδικασία όχι μόνο σπαταλιέται φυσικό αέριο, αλλά και είναι πολύ ρυπογόνα και εκτελείται σε όλα τα κοιτάσματα πετρελαίου στη γη.

Global GHG emissions per sources Credit: Climatic Change

Global GHG emissions per sources Credit: Climatic Change

Για πρώτη φορά στην ιστορία του πλανήτη μας, είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε με ακρίβεια τους υπεύθυνους για τα δύο τρίτα (ή 63%) των εκπομπών ΑΘ που προκαλούνται από ανθρώπινες δραστηριότητες το οποίο αντιπροσωπεύει 914 γιγατόνους CO2. Η ανθρωπότητα πληρώνει με την υγεία της, με τη μείωση της παραγωγικότητας των εδαφών και τις  κλιματικές καταστροφές και με τόσα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει, λόγω της σφοδρής επιθυμίας για το κέρδος και την εξουσία, χωρίς καμία σκέψη για τις συνέπειες. Ενώ από το 1972 κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Ανθρώπινο Περιβάλλον τα Έθνη-κράτη συμφώνησαν επί της αρχής ότι κάθε χώρα έχει το κυριαρχικό δικαίωμα να εκμεταλλεύεται τους δικούς της πόρους, χωρίς να βλάπτει το περιβάλλον άλλων Εθνών-κρατών. Οι πληροφορίες για τις εκπομπές προέρχονται από μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύεται στην εφημερίδα Climatic Change «Tracing anthropogenic carbon dioxide and methane emissions to fossil fuel and cement producers, 1854–2010» η οποία παρουσιάζει ποσοτική ιστορική ανάλυση των παραγωγών ορυκτών καυσίμων και τσιμέντο των 50 μεγαλύτερων εταιρειών με ιδιοκτησία επενδυτών, 31 κρατικών εταιρειών και 9 έθνους-κράτους παραγωγών πετρελαίου, φυσικού αερίου, άνθρακα και τσιμέντο από το 1854 έως 2010.

Τα αποτελέσματα είναι αρκετά εντυπωσιακό από τα 914 δισεκατομμύρια τόνους ισοδύναμου CO2 (GtGCO2e) που εντοπίστηκε σε 90 διεθνείς φορείς ή συγκεκριμένες μεγάλες εταιρείες αντιπροσωπεύουν το 63% των παγκόσμιων βιομηχανικών εκπομπών CO2 και μεθανίου από την καύση ορυκτών καυσίμων, καύση, εξαερισμού, φυγάς ή εξαερώνεται μεθάνιο, δική του χρήση καυσίμων, και τσιμέντο μεταξύ 1971 και 2010. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η μελέτη αποκαλύπτει πολλές ενδιαφέρουσες πληροφορίες, που δεν έχουν αναφερθεί στο παρελθόν με τέτοια ακρίβεια και διαφάνεια:

Key facts:

Top 3 πηγές ιστορικών εκπομπών σε σχέση νε της συνολικές εκπομπές ΑΘ:

Top 3 Πηγες Εκπομπων Climatic Change

Top 3 Πηγες Εκπομπων Climatic Change

Δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές αν οι μεγάλες εταιρείες άνθρακας είναι ιδιοκτησία κρατών, εθνών-κρατών ή ιδιωτικών επενδυτών, όλες συμμετέχουν σχεδόν με τον ίδιο ποσοστό (34,4%, 34,1% και 31,5% αντίστοιχα).

Οι 20 μεγαλύτερες εταιρείες ενέργειας ιδιοκτησίας επενδυτών και κρατών έχουν προκαλέσει περίπου 30% των συνολικών βιομηχανικών εκπομπών μεταξύ 1971 και 2010. Αλλά υπάρχει ένα άλλο ζήτημα που υπογραμμίζει η μελέτη πολύ σωστά. Για μια φορά είμαστε σε θέση να εξετάσουμε την ευθύνη των εκπομπών ΑΘ και να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για ποιος είναι υπεύθυνος. Μέχρι τώρα η συζήτηση πάντα πίεζε κράτη-μέλη να λάβουν μέτρα για να λύσουν το πρόβλημα και σήμερα είμαστε σε θέση να πούμε, ποιες εταιρείες ευθύνονται για τις εκπομπές μεταξύ 1971 και 2010 και επιπλέον ποιοι κράτη συμμετέχουν πραγματικά. Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν άλλα έθνη-κράτη που επισημάναμε πριν όπως η Σαουδική Αραβία, η Βενεζουέλα, το Μεξικό, το Ιράν, το Κουβέιτ, το Αμπού Ντάμπι, η Λιβύη, η Νιγηρία, η Ινδονησία και η Βραζιλία.

Η αλλαγή πρέπει να γίνεται σε όλα τα επίπεδα από όλους, αυτό είναι δεδομένο αλλά τώρα ξέρουμε ότι ένα σημαντικό μέρος της ανθρωπογενής κλιματικής αλλαγής είναι το αποτέλεσμα από τη δραστηριότητα κάποιων διεθνών εταιρειών στις οποίες οι κυβερνήσεις και διεθνές νόμους παρακινούν να κάψουν περισσότεροι πόροι ορυκτών καυσίμων, αντί να ωθήσουν να αλλάξουν το ενεργειακό μας μοντέλο.

Επιπλέον, αν οι εν λόγω οντότητες που συνεχίζουν να καίνε ορυκτά πόρους με τον ίδιο ρυθμό, η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή θα είναι ακόμη πιο σημαντική, με δραματικές συνέπειες για τη δημόσια υγεία και τη σταθεροποίηση του κλίματος. Είναι επιτακτική ανάγκη να εξεταστεί την αντικατάσταση του σημερινού ενεργειακού συστήματος και τη διαχείριση των πόρων, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω περιβαλλοντικές καταστροφές, αλλά πώς; Υπάρχει ένα ενδιαφέρον μέρος στην ανάλυση του R. Heede το οποίο είναι για μένα βασικό σημείο:

«Πράγματι, οι οντότητες που προσδιορίζονται στην παρούσα ανάλυση κατέχουν δύο σημαντικά περιουσιακά στοιχεία – την παραγωγική ικανότητα και αποδεδειγμένα ανακτήσιμα αποθέματα – και, σε συνδυασμό με κίνητρα κέρδους και φορολογικά και ρυθμιστικά κίνητρα για να ανακαλύψουν και να παράγουν νέα αποθέματα ορυκτών καυσίμων, κρατάνε το κλειδί για το μέλλον της παραγωγής ορυκτών καυσίμων και εκπομπών (Allen et al. 2009b), και ως εκ τούτου, αναμφισβήτητα, το μέλλον του πλανητικού κλιματικού συστήματος.»

Οι μεγάλες εταιρείες άνθρακας στις οποίες αναφέρεται η μελέτη, είναι υπεύθυνες για τα 2/3 των ιστορικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και, επιπλέον, είναι οι πιο ισχυρές οντότητες. Έχουν τα χρήματα και ορυκτές πηγές ενέργειας και κυβερνήσεις που τους βοηθάνε στο έργο τις. Με άλλα λόγια, έχουν το μέλλον του κλίματος του πλανήτη μας στα χέρια τους.

«Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «δεν μπορούμε να υπερβαίνουμε το όριο κατανάλωσης  του ενός τρίτου των αποδεδειγμένων αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων πριν το 2050, αν ο κόσμος είναι να επιτευχθεί το στόχο των 2°C» (IEA 2012B). Τα περισσότερα αποθέματα βρίσκονται στα χέρια των μεγαλύτερων εταιριών άνθρακα. Η πίεση των διεθνών προσπαθειών για την εξασφάλιση μιας αποτελεσματικής συμφωνίας για το κλίμα είναι πιθανό να αποδειχθούν ανεπαρκή, εκτός αν μπορεί να βρεθεί έναν τρόπο να πειστούν οι μεγαλύτερες εταιρίες άνθρακα να συμμετάσχουν με την προσπάθεια να κρατήσουν τα αποθεματικά τους στο έδαφος ή ανάλογες προσπάθειες για την πρόληψη ή την αντιστάθμιση των εκπομπών τους στην ατμόσφαιρα.»

Εν κατακλείδι, τα έθνη-κράτη θα πρέπει να αλλάξουν τη στρατηγική τους για να εξασφαλίσουν την αντικατάσταση του ενεργειακού μας συστήματος. Αντί να δίνουν κίνητρα στις εν λόγω μεγάλες εταιρείες άνθρακα για την αύξηση της παραγωγής ορυκτών καυσίμων, αντίθετα θα έπρεπε να δίνουν κίνητρα για να κρατήσει αυτούς τους εναπομείναντες πόρους στο έδαφος και να επενδύσουν σε περισσότερο φιλικό στο περιβάλλον ενεργειακών πόρων. Και εμείς, οι πολίτες του κόσμου, ελεύθεροι και ξύπνιοι πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας να αλλάξουμε τις ενεργειακές μας συνήθειες, να αναγκάσουμε τις μεγάλες εταιρείες του άνθρακα να μας προτείνουν σοβαρές εναλλακτικές, να τους ωθήσουμε να συμμετέχουν περισσότερο για το καλό όλων μας. Όσο περισσότερο είμαστε τόσο πιο γρήγορα τα πράγματα θα αλλάξουν.

Πράσινη συμβουλή: Χρησιμοποίησε όσο λιγότερο το αμάξι ή τη μηχανή σου, οδήγα οικολογικά, μην σπαταλάς ενέργεια για ανούσια πράγματα και προτίμησα πράσινες πηγές ενέργειας όποτε έχεις την επιλογή. Κατέβασε το Ενεργειακό Εγχειρίδιο της MissBlue για εύκολες συμβουλές και χωρίς χρέωση.

Πηγές:

Έρευνα «Tracing anthropogenic carbon dioxide and methane emissions to fossil fuel and cement producers, 1854–2010» από τον Richard Heede δημοσιεύτηκε στο Climatic Change on στις 22/11/2013 http://link.springer.com/article/10.1007/s10584-013-0986-y

Άρθρο στο The Guardian «Just 90 companies caused two-thirds of man-made global warming emissions» δημοσιευμένο στις 20/11/2013 από την Suzanne Goldenberg, περιβαλλοντική ανταποκριτή ΗΠΑ http://www.theguardian.com/environment/2013/nov/20/90-companies-man-made-global-warming-emissions-climate-change#history-link-box.

Άρθρο από το Magazine Goodplanet «90 entreprises à l’origine de 2/3 des émissions anthropiques globales de gaz à effet de serre» δημοσιευμένο στις 21/11/2013, http://www.goodplanet.info/actualite/2013/11/21/90-entreprises-emissions-gaz-effet-de-serre/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Goodplanetinfo+%28Les+D%C3%A9p%C3%AAches+GoodPlanet.info+%29

Άρθρο από το Magazine Goodplanet » Global carbon atlas: un site pour visualiser les émissions de CO2″ δημοσιευμένο στις 21/11/2013, http://www.goodplanet.info/actualite/2013/11/21/global-carbon-atlas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Goodplanetinfo+%28Les+D%C3%A9p%C3%AAches+GoodPlanet.info+%29

Advertisements

Μια σκέψη;

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s