ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕ – Έλεγχοι Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας – Προαγωγή Αειφόρου Ανάπτυξης


Ένας οίκο-καταναλωτής πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίσει τι είναι τα βιολογικά προϊόντα που διατίθενται στην Ελλάδα και στον κόσμο. Έτσι λοιπόν με αυτή τη σειρά άρθρων θα γνωρίσουμε […]

Read Article →

ΔΗΩ – Οργανισμός ελέγχου & πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία


Ένας οίκο-καταναλωτής πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίσει τι είναι τα βιολογικά προϊόντα που διατίθενται στην Ελλάδα και στον κόσμο. Έτσι λοιπόν με αυτή τη σειρά άρθρων θα γνωρίσουμε […]

Read Article →